2016.gada 15.novembrī, tika nodibināta biedrība “Jauniešu Kustībai”, kuras mērķis ir palīdzēt skolēniem/studentiem iegūt praktisku pieredzi darba tirgū. Mēs izmantojam neformālo izglītību un rodam iespēju iegūt jauniešiem pirmo darba pieredzi kādā uzņēmumā strādājot vai praktizējoties. Palīdzam iedrošināt jauniešus, lai pēc tam viņi lepni varētu teikt- ES VARU! ES GRIBU! ES NEBAIDOS! ES DARU!


Šobrīd “Jauniešu Kustībai” ir attīstības pilna biedrība, kas nu jau ir ieguvusi sabiedriskā labuma organizācijas statusu.


Mūsu vīzija ir sniegt iespēju ikvienam jaunietim, iegūt praktiskās iemaņas darba tirgū, Latvijā un Baltijā. Ar unikālo apmācību programmu, padarīt skolēnus un studentus par daudz konkurētspējīgākiem un pieprasītākiem darba tirgū un karjeras izaugsmē.


Mūsu komanda grib parādīt to, ka Latvijas jaunatne grib un var!

Mērķi:

  • Valsts un sabiedrības atzīta organizācija;
  • Būt līderiem nozarē;
  • Sadarbība ar Latvijas un Baltijas uzņēmumiem;
  • Dot iespēju ikvienam jaunietim praktizēties uzņēmumos un iegūt praktisku pieredzi.